Turku Skanssinmäki

Turku Skanssinmäen asemakaava

 

Skanssinmäen asemakaava ja asemakaavan muutos

Teollisuuskorttelin muuttaminen osittain asuinkerrostalojen korttelialueiksi huomioiden ympäristöhäiriöitä tuottamattoman teollisuustoiminnan toimintaedellytysten turvaaminen. Osa korttelialueesta muutettiin lähivirkistysalueeksi ja osa pikaraitiotienvarauksen vaatimaksi katualueeksi. Skanssinmäen lähivirkistysalue rajattiin siten, että alueen läpi voidaan luontevasti johtaa alueellinen kevyen liikenteen reitti. Kaavoituksen yhteydessä laadittiin toteutusta ohjaavat viitesuunnitelmat, joiden avulla myös tutkittiin kaavan toteuttamiskelpoisuutta sekä mm. paikoituksen järjestämistä ja pelastustiestön toimivuutta.

 

 

Turku Skanssinmäen asemakaava

Turku Skanssinmäen asemakaavaKommentit on suljettu.