Turku Fasaaninkatu

Asemakaavan muutos ”Fasaaninkatu”

Huonokuntoisen ja vajaakäytössä olevan liikekeskuksen asemakaavan muuttaminen.

Asemakaavamuutoksen tavoitteena oli mahdollistaa täydennysrakentamisen lisääminen joukkoliikennekäytävän läheisyydessä.Idän puoleisessa korttelissa osittain rinteeseen työntyvän, katutasokerroksen päälle sijoittuu kaksi rakennusmassaa, joiden väliin pihakannen päälle, muodostuu suojaisa ja yhtenäinen piha-alue. Piha-aluetta rajaa viereisen kadun puolelta talousrakennus. Pihan kaakkoiskulmassa kaksikerroksista päiväkotia varten varattu rakennusala, jonka ylemmästä kerroksesta on suora yhteys päiväkodin piha-alueena toimivaan leikkipuistoon. Auto- ja polkupyöräpaikat sijaitsevat pihakannen alla. Länsipuoleisen korttelin rakennusala on sijoitettu kadun eteläpuolella olevan kerrostalon yksikerroksisen liikesiiven kohdalle, jotta se ei peitä nykyisen asuintalon suoria ikkunanäkymiä.

 Kommentit on suljettu.