Rusko Päällistönmäki

 

Rusko Päällistönmäen asemakaava

 

Päällistönmäen asemakaava-alueen suunnittelun lähtökohtana on ollut korkeatasoinen
asuinalue, jossa on pääosin omakotiasutusta. Suunnittelualue sijoittuu metsäiselle
selänteelle Ruskon kirkonkylän itäpuolelle. Kadut on linjattu maastonmyötäisesti
siten, ettei alueella tarvita pumppaamoita. Kaartuvat kadut rakennuksineen muodostavat
sulkeutuvia katutiloja.

Kaava-alueen pinta-ala on 107,7ha. Alueella on 273 erillispientalotonttia
ja AP- ja Y-korttelialueita.Kommentit on suljettu.