Rusko Päällistönmäki

 

Rusko Päällistönmäen asemakaava

 

Päällistönmäen asemakaava-alueen suunnittelun lähtökohtana on ollut korkeatasoinen asuinalue, jossa on pääosin omakotiasutusta. Suunnittelualue sijoittuu metsäiselle selänteelle Ruskon kirkonkylän itäpuolelle. Kadut on linjattu maastonmyötäisesti siten, ettei alueella tarvita pumppaamoita. Kaartuvat kadut rakennuksineen muodostavat sulkeutuvia katutiloja.

Kaava-alueen pinta-ala on 107,7 ha. Alueella on 286 erillispientalotonttia ja AP- ja Y-korttelialueita.Kommentit on suljettu.