Raisio Katteluksenmetsä

Raisio Katteluksenmetsän asemakaava ja asemakaavan muutos sekä rakentamistapamääräykset

Kaava-alueen koko on noin 24 hehtaaria. Asemakaavan tavoitteena oli pientalotarjonnan lisääminen Katteluksenmetsän alueella luontoarvot säilyttäen. Alue on suurelta osin kumpuileva maastoa, mutta pohjoisreunassa on alavaa peltomaisemaa.

 Kommentit on suljettu.