Raisio Katteluksenmetsä

Raisio Katteluksenmetsän asemakaava ja asemakaavan muutos sekä rakentamistapamääräykset

Kaava-alueen koko on noin 24 hehtaaria. Asemakaavan tavoitteena oli pientalotarjonnan
lisääminen Katteluksenmetsän alueella luontoarvot säilyttäen. Alue on suurelta osin
kumpuileva maastoa, mutta pohjoisreunassa on alavaa peltomaisemaa.



Kommentit on suljettu.