Naantalin Metsäluikkio

 

 

Naantalin Metsäluikkion asemakaava ja rakentamistapaohjeet

 

Asemakaavassa merenrantaan sijoittuvalle alueella on 50 pientalotonttia. Uusi rakentaminen huomioi maaston sekä alueen luonto-, maisema- sekä rakennushistorialliset arvojen säilymisen. Osa alueesta on toteutettu pienille tonteille sijoittuvana tiivis-matala-rakentamista, jossa rakennukset on rakennettu kiinni naapuritonttien taloihin. Luontoa säästävä rakennustapa on edellyttänyt tarkan rakentamistapaohjeiston laatimista. Kaava-alueen pinta-ala on 38,80 ha. Rantaviivaa on yksi kilometri.

 

 Kommentit on suljettu.