Hämeenlinnan keskustan etelärannan yleinen kaupunkirakenteellinen ideakilpailu

 

Hämeenlinnan keskustan etelärannan yleinen kaupunkirakenteellinen ideakilpailu
Lunastus, 2007

Keskustan ruutukaavakorttelirakennetta on jatkettu Paasikiventien eteläpuolelle ja alue on otettu
selkeästi osaksi kaupungin keskustaa. Uudelleen linjatun Paasikiventien olemus on muutettu
keskusta ohittavasta tiestä kaupunkirakenteeseen luontevasti liittyväksi kaduksi. Uuden
katulinjauksen ja Vanajaveden rannan väliin jää riittävästi tilaa asuin-liikekortteleille.
Sibeliuksenkadun itäpuolelle on muodostettu uuden linja-autoaseman viereen aukio, joka jatkuu
Paasikiventien yli laajentuen ranta-alueelle. Rantatorin länsipuolelle on sijoitettu kolme asuinliikekorttelia
ja yksi liikekortteli. Rantareitti jatkuu yhtenäisenä ranta-alueella ja on mitoitettu siten
että liiketiloihin mahdollisesti sijoittuvat ravintolat voivat laajentua kesällä kävelyalueelle.Kommentit on suljettu.