The Innovative Town Concept For The Future

The Innovative Town Concept for the Future -ideakilpailu, Orimattilan Hennan alue

Kaupunkiyksikkö koostuu joukkoliikennereitin varrelle sijoitetuista pisaramaisista kaupunkisaarekkeista, jotka on sijoitettu alueelle pienilmasto, maastonmuodot ja -erityispiirteet huomioiden. Solujen väliin jää keskeinen kevyen liikenteen verkosto, joka yhdistää solut keskussaarekkeeseen ja toisiinsa. Tärkeiden puro-ojien ja niihin liittyvien laaksojen säilymistä on vaalittu. Keskussaareke on sijoitettu liikenteelliseen solmukohtaan radan ja moottoritien päälle ja sen läpäisevät viher- ja katuyhteydet sitovat radan ja moottoritien silpoman alueen kokonaisuudeksi.
Pisaramaisella kaupunkimallilla on haluttu tuoda asukkaat luonnon keskelle mutta tarjota siitä huolimatta kosketus omaan pihaan. Typologialtaan erilaisten saarekkeiden sydämiin muodostuu vaihtelevan muotoisia julkisia aukiotiloja, joiden yhteyteen sijoittuu työ-, palvelu ja kokoontumistiloja. Kortteleiden sisään jää monimuotoisia, pienilmastoltaan suojaisia pihatiloja.Moottoritien lähellä sijaitsevat kaupunkisaarekkeet on rakennettu reunoiltaan umpinaisina. Rakenne mahdollistaa meluttomat korttelipihat.Kommentit on suljettu.