Turku Fasaaninkatu

 

Asemakaavan muutos ”Fasaaninkatu”, Turku.

Toimeksiantona oli huonokuntoisen ja vajaakäytössä olevan liikekeskuksen asemakaavan muuttaminen. Tavoitteena oli täydennysrakentamisen lisääminen joukkoliikennekäytävän läheisyydessä. Analyysivaiheessa todettiin, että viereisessä korttelissa olevan kioskin elinkaari lähenee loppuaan. Kortteleiden väliin jäävä paikoitusalue oli vajaakäytössä ja laaja, kaupunkikuvallisesti epämääräinen katualue oli käynyt tarpeettomiksi 1980-luvulla rakennetun uuden liittymän myötä. Analyysin johdosta kaava-aluetta laajennettiin koskemaan myös näitä alueita.

Idän puoleisessa korttelissa rinteeseen tukeutuvan kahden rakennusmassan väliin kannen päälle muodostuu suojaisa ja yhtenäinen piha-alue.    Kannen piha-aluetta rajaa kadun puolelta talousrakennus. Auto- ja polkupyöräpaikat on sijoitettu kannen alle. Länsipuoleisen korttelin rakennus on sijoitettu kadun eteläpuolella olevan kerrostalon yksikerroksisen liikesiiven kohdalle, jotta se ei peitä nykyisen asuintalon suoria ikkunanäkymiä.

 

 Kommentit on suljettu.