Maankäytön suunnittelu

Toimistollamme on yli kolmenkymmenen vuoden kokemus maankäytön suunnittelusta. Teemme asema- ja yleiskaavoitusta sekä ranta-asemakaavoitusta. Vahvistettuja kaavoja on noin kuusikymmentä. Palvelemme sekä kuntia että yksityisasiakkaita.

Pystymme tarjoamaan kaavaprosessin kaikkine vaiheineen. Rakennussuunnittelukokemuksemme tukee toteuttamiskelpoisten kaavojen sekä niihin liittyvien rakentamistapaohjeistojen laadintaa. Käytämme tarvittaessa apuna muiden alojen asiantuntijoita pohjakartan, kaupallisten selvitysten, liikennemelu- ja luontoselvitysten laadinnan sekä liikenne- ja kunnallistekniikan ja maisemasuunnittelun osalta.