Raisio Katteluksenmetsä

[logo-carousel id=katteluksenmetsa]

 
Raisio Katteluksenmetsän asemakaava ja asemakaavan muutos

 

Kaava-alueen koko on noin 24 hehtaaria. Asemakaavan tavoitteena oli pientalotarjonnan
lisääminen Katteluksenmetsän alueella luontoarvot säilyttäen. Alue on suurelta osin
kumpuileva maastoa, mutta pohjoisreunassa on alavaa peltomaisemaa.Kommentit on suljettu.