Naantalin Metsäluikkio

 


 

Naantali
 
 
Metsäluikkion asemakaava ja rakentamistapaohjeet

 

Kaava-alueen pinta-ala on 38,80 ha.
Alueelle on asemakaavassa osoitettu 50 pientalotonttia. Asemakaavalla mahdollistetaan alueen
täydennysrakentaminen sekä luontoarvojen, rakennushistoriallisten ja maisemallisten arvojen
säilyminen.Kommentit on suljettu.